Publicaties

Bekendmaking van voornemens ten aanzien van gemeentelijke onroerende zaken

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij verkoop van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van transparante, toetsbare en objectieve criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. Inmiddels wordt aangenomen dat naast verkoop, de uitspraak ook werking heeft op uitgifte van zakelijke rechten als op persoonlijke gebruiksrechten (huur en bruikleen) door een overheid.

Op 8 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen besloten om alle mededelingen / publicaties ten aanzien van gemeentelijke onroerende zaken te publiceren op de website https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/

Hieronder kunt u per onroerende zaak kennis nemen van het voornemen en de motivatie van de gemeente Nijmegen om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kunt u aangeven dat u zich niet kunt verenigen met dit voornemen. Klik op de onroerende zaak voor meer informatie.