Te Huur
Tijdelijke verhuur: verhard buitenterrein aan de Energieweg 28 (APN-locatie)

Tijdelijke verhuur: verhard buitenterrein aan de Energieweg 28 (APN-locatie)

Vooraankondiging:  

De gemeente is voornemens delen van het APN-terrein gelegen aan de Energieweg 28 tijdelijk te verhuren.

De verhuurperiode start op 1 juni 2024 en eindigt op 1 juni 2025. Er is een kans aanwezig dat na het verstrijken van genoemde huurtermijn deze eenmalig kan worden verlengd met 6 maanden.

Opgemerkt wordt dat tijdens de verhuurperiode de asfaltcentrale met toebehoren – staande en gelegen op het middenterrein- in opdracht van Dura Vermeer wordt gedemonteerd en gesloopt. Tijdens de huurperiode dient rekening te worden gehouden dat dit met enige overlast (geluid, stof en beperkingen m.b.t. de toegankelijkheid) gepaard gaat.  Aanwijzingen in het kader van veiligheid en aangeduide rijrouten zullen tijdens de sloop in acht moeten worden genomen.

Het tijdelijk gebruik dient te passen binnen de geldende bedrijfsbestemming en mag niet hinderlijk zijn voor de omgeving en mag niet hinderlijk zijn voor de uit te voeren demontage-en sloopwerkzaamheden.

 

Informatie

Huurprijs, verhard buitenterrein, € 20,-/m² per jaar exclusief 21% BTW

Exclusief kade (huurprijs kade/damwand nader overeen te komen) en eventuele servicekosten

Exclusief bedrijfsloods (BVO 375 m²), huurprijs loods nader overeen te komen  

Locatieadres : Energieweg 28, Nijmegen (APN-locatie)

Huurtermijn : Minimaal 6 maanden tot 1 jaar (evt. verlenging)

Gebruik  : opslagdoeleinden  

Bestemming : bedrijfsdoeleinden

Voorbeeldverkaveling:

Kavel I : oppervlakte ca. 6.300 m², incl. betonnen keerwanden

Kavel II : oppervlakte ca. 2.000 m², incl. circa 155 meter kade/ damwand

Kavel III : oppervlakte ca. 1.500 m², incl. bedrijfsloods (BVO ca. 375 m²)

 

Gunning

De gemeente Nijmegen streeft voor de invulling van deze locatie naar een zo optimaal ruimtegebruik, met een lage verkeersdynamiek. Watergebonden partijen krijgen de voorkeur.  

Indien u vragen heeft over het aanbod dan kunt u uw interesse kenbaar maken of contact opnemen met Herman Bouman via h.bouman@nijmegen.nl of 0651513269

Bovenstaande plattegrond: Locatie APN, aan de Energieweg 28 te Nijmegen, te verhuren terreindelen

 

Informatie

  • Adres:
    Energieweg 28

Contactgegevens

  • Organisatie: Gemeente Nijmegen
  • Contactpersoon: Dhr. Herman Bouman
  • E-mailadres: h.bouman@nijmegen.nl
  • Telefoon: 0651513269

Disclaimer

De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is? Neem dan contact op met de redactie via het e-mail adres: kavelsvastgoed@nijmegen.nl.