Soorten innovatieve woonvormen

In Nijmegen zijn er op dit moment twee soorten innovatieve woonvormen. Beide vormen lichten we kort toe.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Simpel gezegd werkt het zo: u koopt met een groep mensen een stuk grond. Samen maken jullie een plan, regelen jullie alle vergunningen en een aannemer en zorgen jullie ervoor dat de woningen gebouwd worden. Dat kan op allerlei manieren. 

Denk aan een hofje waar jong en oud samenleven en voor elkaar zorgen. Of aan een complex met eigen woningen én gezamenlijke tuinen en ontmoetingsruimtes. In deze video wordt nog eens uitgelegd hoe CPO precies werkt.  

Tiny House 
Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Deze woningen zijn praktisch ingericht en elke centimeter wordt benut. In Tiny Houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning. 

Twee soorten Tiny Houses
Er zijn twee soorten Tiny Houses te onderscheiden: verplaatsbare en niet-verplaatsbare Tiny Houses. Verplaatsbare Tiny Houses zijn meestal gebouwd op wielen en staan veelal op onbebouwde terreinen, met als doel hier tijdelijk te wonen. 

Niet-verplaatsbare Tiny Houses zijn gebouwd op een vaste fundering en staan op een locatie waar ze voor altijd blijven staan. In beide vormen wonen de bewoners permanent in hun huisjes en hebben ze een inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) op het adres waar hun Tiny House staat.