Soorten innovatieve woonvormen

In Nijmegen zijn er op dit moment twee soorten innovatieve woonvormen.  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Simpel gezegd werkt het zo: u koopt met een groep mensen een stuk grond. Samen maken jullie een plan, regelen jullie alle vergunningen, een aannemer en zorgen jullie ervoor dat de woningen gebouwd worden. Dat kan op allerlei manieren.  

Denk aan een hofje waar jong en oud samenleven en voor elkaar zorgen. Of aan een complex met eigen woningen én gezamenlijke tuinen en ontmoetingsruimtes. In deze video wordt nog eens uitgelegd hoe CPO precies werkt.  

Tiny House  

Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende gedachte. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een oppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Deze woningen zijn praktisch ingericht en elke centimeter wordt gebruikt. Tiny Houses zijn vaste woningen en deze zijn dus niet bedoeld als vakantiewoning.  

Twee soorten Tiny Houses
Er zijn twee soorten Tiny Houses: verplaatsbare en niet-verplaatsbare Tiny Houses. Verplaatsbare Tiny Houses zijn meestal gebouwd op wielen en staan meestal op onbebouwde terreinen, met als doel hier tijdelijk te wonen.  

Niet-verplaatsbare Tiny Houses zijn gebouwd op een vaste fundering en staan op een locatie waar ze voor altijd blijven staan. In allebei de vormen wonen de bewoners vast in hun Tiny House en hebben ze een inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) op het adres waar hun Tiny House staat.