Privacy

Binnen de website ‘kavels en vastgoed’ van de gemeente Nijmegen wordt gewerkt met persoonsgegevens van en natuurlijk van u als geregistreerde burger. Persoonsgegevens worden verzameld voor de uitvoering van onze taken. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met uw gegevens omgaat.

Nieuwe technologische mogelijkheden en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens. De gemeente is zich hiervan bewust en zorgt dat uw gegevens beschermd blijven. Dat gebeurt onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole.

Wetgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid en de uitwerking ervan. Hiervoor gelden onder andere de volgende wetten:

Zie voor het volledige privacybeleid van de gemeente Nijmegen onze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we op deze website? 

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De doeleinden van deze verwerking zijn: 

  • Het voeren van de administratie
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
  • Om u te informeren over het aanbod van kavels, herontwikkellocaties en panden
  • De afhandeling van uw informatieaanvraag met betrekking tot een kavel, herontwikkellocatie of pand
  • Voor het verzenden van mails met betrekking tot het online komen van nieuwe kavels, herontwikkellocaties of panden
  • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie en bewaarplicht

Rechtsgrond 

Op basis van welke grondslag verwerking wij uw persoonsgegevens? Al deze grondslagen staan genoemd in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming. 

De door u gegeven toestemming met betrekking tot de registratie op de kavelwebsite van gemeente Nijmegen (art. 6 lid 1 sub a AVG).