Project - Kavels Grote Boel

Project - Kavels Grote Boel

Er wordt gebouwd in de nieuwe woonbuurt Grote Boel. Deze nieuwe wijk ligt aan de historische Griftdijk, de oude weg tussen Lent en Elst, en aan Oosterhoutse plas. Wonen in Grote Boel betekent ruimte voor dorps wonen in een stedelijke omgeving, met alle voorzieningen om de hoek. De woonwijk is grotendeels gereed.

Aan de buitenrand van Grote Boel - aan de Karel Glastra van Loonstraat - zijn 15 ruime bouwpercelen beschikbaar die grotendeels naar eigen idee zijn vorm te geven! De kavels zijn uniek gelegen. Van de 15 kavels zijn er nu nog 2 beschikbaar, aan de Simon Carmiggeltstraat en de Karel Glastra van Loonstraat. Beide kavels zijn gesitueerd aan de nieuwe watersingel aan de oostzijde. 

U krijgt bij het ontwerpen van uw woonhuis veel vrijheid in architectuur. Om ervoor te zorgen dat de woningen aansluiten bij de nieuwe bebouwing in de omgeving, is een aantal spelregels en randvoorwaarden opgesteld. De belangrijkste regels zijn samengevat in het kavelpaspoort, dat u op deze pagina als download aantreft.
 

 

Disclaimer

De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is? Neem dan contact op met de redactie via het e-mail adres: kavelsvastgoed@nijmegen.nl.