Te koop
Kiosk
€ 1

Kiosk

Kiosk

 • Voor rekening en risico van koper te verwijderen van de huidige standplaats.
 • Verkoop zal plaatsvinden aan degene die er naar het oordeel van de gemeente Nijmegen de meest maatschappelijke invulling aan geeft. 
  Maatschappelijke invulling wordt beoordeeld naar de mate waarin de kiosk wordt gebruikt voor of ten dienst staat aan het algemeen belang en een bijdrage levert of bevordert aan:
 1. het welzijn van mens, dier of milieu en/of 
 2. zorg en/of 
 3. sport niet zijnde commerciële activiteiten of georganiseerd door winst beogende entiteiten c.q. instellingen.
 • Voorstellen kunnen tot 30 juni 2022 worden ingediend via  het inschrijfformulier dat is bijgevoegd.  Bij de inschrijving dient een toelichting te worden gegeven op de maatschappelijke invulling die zal worden gegeven aan het toekomstig gebruik van de kiosk. Na sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt de gemeente aan de kandidaat met de meest aanvaardbare maatschappelijke invulling.
 • Indien u belangstelling heeft in aankoop van de kiosk maar er geen maatschappelijk invulling aan gaat geven kunt u via het hiervoor aangegeven mailadres ook een bod op de kiosk doen. Dit bod zal in behandeling worden genomen als er geen inschrijving met een maatschappelijke invulling komt. Verkoop zal in die situatie plaatsvinden aan de hoogste bieder.
 • De gemeente houdt zich het recht voor om de kiosk te gunnen.

Informatie

 • Prijs: € 1 excl 21% btw
 • Prijs geldig tot: 30-06-2022
 • Bestemming: Maatschappelijke invulling
 • Oppervlakte (BVO): 18 m²
 • Bouwjaar: 2004

Contactgegevens

 • Organisatie: Vastgoed gemeente Nijmegen
 • E-mailadres: vastgoedloket@nijmegen.nl
 • Telefoon: 024-329 2200

Disclaimer

De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is? Neem dan contact op met de redactie via het e-mail adres: kavelsvastgoed@nijmegen.nl.